โปรโมชั่นบัตรเครดิต ดีๆ รอคุณอยู่ตรงนี้

     (สำหรับพนักงานบริษัท เท่านั้น)

สมัครบัญชีบัตร เครดิต ยูโอบี

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ และมีความประสงค์ขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต และสินเชื่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้า​และเพื่อประโยชน์ในการ​พิจารณาตามคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์​ของข้าพเจ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต UOB

ประเภทบัตรเครดิต บัตร VISA (Platinum)
เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป
วงเงินและดอกเบี้ย

 • วงเงินสูงสุด : 2-5 เท่าของรายได้
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 55 วัน
 • ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ดอกเบี้ยค้างชำระ : 16 % ต่อปี
 • สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน วงเงิน : 100 % ของวงเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ค่าธรรมเนียมรายปี  บัตรหลัก : ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก

 • ค่าธรรมเนียมรายปีถัดไป3,000 บาท/ บัตร/ ปี
 • (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 150,000 บาทขึ้นไป/ ปี)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร :

 • ทุกๆยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์15 บาท รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus เท่ากับ 1 คะแนน
 • รับคะแนน X3 เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
 • รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Cafe Amazon, True Coffee, Dean & Deluca, Au Bon Pain, Krispy Kreme และ Grab

 • แลกของรางวัลสุดเอกซ์คลูซีฟด้วยคะแนน 1 คะแนน

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเครดิต

 • ผู้มีสิทธิ์สมัคร : พนักงานบริษัทเท่านั้น
 • บัตรหลักอายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ :  15,000 บ./เดือน

เอกสารการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 3. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน