สมัครบัญชีบัตรเครดิต SCB (สำหรับพนักงานบริษัท เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต SCB

ประเภทบัตรเครดิต บัตร JCB (Platinum)
เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป
วงเงินและดอกเบี้ย

 • วงเงินสูงสุด : 2-5 เท่าของรายได้
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน
 • ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ดอกเบี้ยค้างชำระ : 18.00 % ต่อปี
 • สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน วงเงิน : 100 % ของวงเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %
 • ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 18 %

ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก : ฟรีตลอดชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเครดิต

 • ผู้มีสิทธิ์สมัคร : พนักงานบริษัทเท่านั้น
 • บัตรหลักอายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ :  15,000 บ./เดือน

เอกสารการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 3. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน