นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึงการใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ และเราสนับสนุนให้ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ  และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

      โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน จนกว่าท่านจะทำการสมัครใช้บริการ  หรือสมัครสมาชิก ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับนำเสนอบริการทางการเงิน แนะนำโปรโมชั่นและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเท่านั้น
        หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ ในการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ และพัฒนาการให้บริการของบริษัทต่อไป

ผู้ใช้บริการในฐานะผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (“ผู้ใช้บริการ”) ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ต่อ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือตัวแทนผู้ให้บริการ และ ธนาคารและสาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร หรือ ตัวแทนในการให้บริการ สมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อและประกันภัย ในฐานะผู้ว่าจ้าง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และ ยินยอมให้บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆที่ ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันภัย หรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัทและ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต


การจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ

          สำหรับบริษัทดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทในรบบ Offline ซึ่งมีเพียงพนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้  

สำหรับธนาคาร และสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย จะจัดเก็บข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบสถาบันการเงินท่านจึงมันใจและอุ่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลและเก็บรักษาเป็นอย่างดี

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์8)ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์ 02 119 5190
อีเมลล์ bdo@dcsc.co.th

 

ปรับรุงข้อมูล วันที่ 01/09/2020:11.30