ประกันอุบัติเหตุทิพย์ทันใจ

ประกันอุบัติเหตุทิพย์ทันใจให้บริการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกคุ้มครองครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกกรณี สมัครทำประกันได้ตลอด 24ชั่วโมงคุ้มครองทันทีหลังชำระเบี้ยประกันภัย ท่านจะได้กรมธรรม์ผ่านทางอีเมลล์ด้วยไฟล์กรรมธรรม PDF  ส่วนแคร์กาดสำหรับยื่นที่สถานพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วย จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

คำขอสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน