บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตลาดแบบตรง โดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ โดยตรงต่อผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel Marketing)  ร่วมกับแบรนด์ ชั้นนำทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งช่องทางธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ หรือ Platform Ecommerce  ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจค้าปลีกในหลายๆช่องทาง,รวมถึงจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า, และ บริการหลังการขาย

   dStore เป็นหนึ่งในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินสินเชื่อ บัตรเครดิต และการประกันภัย และอยู่ในเครือของ บริษัท ไทย อาร์ทบิทราจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า และ พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการและบริการอื่นใด และที่จะมีขึ้นในอนาคตโดย รวมถึง การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การอำนวยความสะดวก ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พันธมิตรและผู้ใช้บริการ

สอบถาม  ขอคำแนะนำในการใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้า ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
โทร : 02 119 5190
Email : dservice@dstore.co.th