• มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ อัตราเดิม 10%

ผ่อนชำระขั้นต่ำ (ปี 63–64 เหลือ 5% ปี 65 เหลือ 8%)

ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บมจ.เคทีซี โทร 0-2123-5000

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ อัตราเดิม 10%

ผ่อนชำระขั้นต่ำ (ปี 63–64 เหลือ 5% ปี 65 เหลือ 8%)

ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

 

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

  เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
  คำนวณดอกเบี้ยตามปกติ
  อัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ อัตราเดิม 10%

ผ่อนชำระขั้นต่ำ (ปี 63–64 เหลือ 5% )
และปี 65 เหลือ 8% ปี 66 10%

ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทีเอ็มบี โทร 1558
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต โทร 1770

 

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด
เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บมจ.เคทีซี โทร 0-2123-5000

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ อัตราเดิม 5%

ผ่อนชำระขั้นต่ำ (ปี 63–65 เหลือ 2.5% ปี 66 เหลือ 5%)

ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

 

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

  เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

 

 • มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

ผ่อนชำระขั้นต่ำ (ปี 63–66เหลือ 3% )
ปรับอัตราดอกเบี้ยจาก 28 % เป็น 25 %

ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทีเอ็มบี โทร 1558
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต โทร 1770